Zasady i warunki

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy IONSTAR Polska, dostępny pod adresem internetowym ionstar.pl, prowadzony jest przez Dariusza Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DARO NARZĘDZIA Dariusz Grabowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6191948166, REGON 301593702.

Kontakt ze sklepem

 1. Adres sklepu: ul. Obrońców Pokoju 4, 63-600 Kępno

 2. Adres e-mail sklepu: biuro@ionstar.pl

 3. Strona www sklepu: ionstar.pl

 4. Numer telefonu sprzedawcy: +48 783 510 150

 5. Numer IBAN rachunku bankowego sklepu w banku PKO BP S.A. (kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW): PL 34 1020 2241 0000 2502 0042 2543

 6. Klient może skontaktować się z właścicielem sklepu poprzez podany powyżej adres oraz numer telefonu

 7. Kontakt telefoniczny możliwy w godzinach: 7.00-16.00

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DARO NARZĘDZIA Dariusz Grabowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6191948166, REGON 301593702.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym ionstar.pl .

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

 9. Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Warunki techniczne

 1. W celu eksploatowania strony, to jest zapoznaniu się z wyposażeniem oraz złożeniem zamówień, potrzebne są:

  • Urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu,

  • Poczta elektroniczna,

  • Akceptacja plików cookies.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sklepu wywołane przez siły wyższe, zakazanym działaniem osób trzecich lub niezgodnością sklepu internetowego z możliwościami technicznymi klienta.

 3. W celu zapoznania się z asortymentem nie trzeba zakładać konta.

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać:

  • Poprzez założenie konta i wypełnienie formularza na stronie,

  • Jednorazowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie bez zakładania konta,

  • Poprzez e-mail podany na stronie sklepu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, które pozwolą zweryfikować klienta i odbiorcę towaru. Oraz potwierdzenie niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Przyjęcie zamówienia przez sklep jest potwierdzane telefonicznie lub przez e-mail.

 3. Dla stron ważne są informacje zamieszczone na stronie sklepu, przy kupowanym produkcie w chwili składania zamówienia, to znaczy: cena, opis i charakterystyczne cechy produktu, elementy jakie zawiera zestaw, termin i sposób dostawy.

 4. Informacje, które znajdują się na stronie, nie oznaczają oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast klient, który składa zamówienie, składa ofertę zakupu konkretnego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

Zakładanie konta w sklepie

 1. W celu założenia konta w sklepie internetowym, należy uzupełnić formularz. Konieczne jest podanie pełnych danych teleadresowych wraz z numerem telefonu.

 2. Założenie konta jest bezpłatne.

 3. W celu zalogowania się do konta należy podać adres e-mail i hasło podane podczas procesu rejestracji.

 4. Należy zaznaczyć oświadczenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę sklepu.

 5. Można również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail oraz wybraniu tematu zainteresowań klienta.

 6. Klient ma prawo w każdej chwili usunąć bezpłatnie konto ze sklepu. W tym celu powinien wysłać do właściciela sklepu stosowną informację, za pomocą e-maila lub pocztą tradycyjną na adres sklepu stacjonarnego.

Płatności oraz wysyłka towaru

 1. Klient ma do wyboru płatność:

  • PayU – płatności internetowe,

  • Przelewy24,

  • Za pobraniem.

 2. Klient ma do wyboru sposób dostawy:

  • Przesyłka kurierska,

  • Odbiór w punkcie DPD Pickup,

  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą dochodzi w chwili potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Po wpłynięciu zamówienia sprzedający wysyła potwierdzenie zamówienia i zaczyna je realizować. W momencie otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

 3. W chwili wyboru przez klienta:

  • Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  • Płatności za pobraniem – klient zobowiązany jest do płatności przy odbiorze przesyłki,

  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze osobistym,

 4. W sytuacji, gdy zamówienie zawiera produkty o różnym czasie dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W tym przypadku klient ma prawo zdecydować, czy chce przesyłkę otrzymać częściami (z ew. dopłatą), czy poczeka na skompletowanie i doręczenie wszystkich produktów.

 5. Czas realizacji zamówienia liczy się od:

  • W przypadku płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania przelewu od klienta,

  • W przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  • W przypadku odbioru osobistego – od informacji udzielonej przez sprzedawcę.

 6. Dostawa produktów odbywa się na terenie Polski. Jest też możliwość ustalenia kosztów wysyłki do innych krajów i zrealizowanie takiej wysyłki do danego kraju.

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym oraz opisem niezgodności.

 2. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta.

 3. Sklep zastrzega sobie, że różnice wynikające z technicznych ustawień komputera klienta nie będą brane pod uwagę w reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument zgodnie z ustawą (z dnia 30 maja 2014r.)o ochronie praw konsumenckich, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 niniejszej ustawy.

 2. Klient (konsument) ma prawo do zwrócenia nienaruszonego towaru i odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Klient musi wysłać stosowne oświadczenie przed upływem terminu 14 dni.

 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu.

 4. W ciągu 14 dni roboczych od odstąpienia od umowy sprzedaży właściciel sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

  • Zwrot płatności dokona sprzedawca przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta podczas transakcji, chyba że konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami,

  • Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu.

 5. Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana specjalnie według specyfikacji klienta lub służąca jego zindywidualizowanym potrzebom.

Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na zakupione produkty. W sytuacji, gdy jest udzielona gwarancja od producenta – zostanie taka informacja również zawarta w opisie i zostanie dołączona karta gwarancyjna do zakupionego produktu. Okres trwania gwarancji jest od 12 miesięcy do nawet 60 miesięcy.

 2. Jeżeli w opisie nie ma informacji o gwarancji od producenta, towar jest objęty gwarancją od sprzedawcy.

 3. Gwarancja od sprzedawcy trwa przez okres 24 miesięcy i 12 miesięcy dla przedsiębiorcy.

 4. Gwarancja jest udzielana na terytorium RP.

 5. Gwarancji nie podlegają towary, które są podatne na naturalne eksploatowanie. Dotyczy to również pkt. 2

 6. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia z przyczyn zewnętrznych tj: urazy mechaniczne, uszkodzenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, używanie niezgodne z przeznaczeniem, niepoprawne podłączenie.

Ochrona prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez stronę jest sprzedawca – DARO NARZĘDZIA Dariusz Grabowski, 63-600 Kępno, ul. Obrońców Pokoju, NIP: 6191948166, REGON: 301593702.

 2. Dane wrażliwe zbierane przez administratora służą jedynie w celu realizacji umowy sprzedaży, chyba, że klient wyrazi zgodę, to także w celu marketingowym.

 3. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom ani instytucjom międzynarodowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym wyjawieniem, wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Utratę do gwarancji powoduję również samodzielne, nieautoryzowane ingerowanie w towar.

 6. W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić kartę gwarancyjną (jeśli została wydana) oraz dowód zakupu. Towar musi być kompletny.

 7. W sytuacji, gdy nie będzie możliwa naprawa lub wymiana sprzętu, sprzedawca gwarantuje zwrot gotówki.

 8. Sprzedawca nie zapewnia sprzętu zastępczego na okres naprawy czy gwarancji, chyba że napisano inaczej w opisie produktu.

Własność intelektualna

 1. Zabrania się kopiowania, publikowania, wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (zdjęć, filmików, artykułów) bez pisemnej zgody sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie umowy zawierane przez sklep są w języku polskim.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu (zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw). O każdej zmianie klient zostanie poinformowany z 7 dniowym wyprzedzeniem.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego/ ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights